Algemene pagina voor ouders


 

Het belang van de betrokkenheid van ouders

 

Het belang van de betrokkenheid van ouders bij de school zal door niemand in twijfel worden getrokken. In onze visie is er het belang van de stevige driehoek: leerling- school (leerkracht) - thuis (ouders). Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en opleiding, omdat een kind op een gemiddelde schooldag zo’n 6 uur bij de ouders en 5.30 uur bij de leerkracht vertoeft.


De school hoopt dan ook dat ouders een actieve inbreng in de school willen en kunnen brengen. Deze inbreng kan thuis worden ingevuld door bijvoorbeeld te vragen hoe het op school is geweest, door voor te lezen, door te helpen bij het huiswerk, door te zorgen voor de noodzakelijke rust voor uw kind, maar kan ook op school worden ingevuld. Op allerlei manieren kunnen ouders hun betrokkenheid ook op school tonen. Door actief te zijn

 

• in de ouderraad, medezeggenschapsraad of het ouderpanel.

• onder schooltijd bij onder meer het creatief uur, lezen, verkeerslessen, sportclinics of als overblijfouder

• na schooltijd bij onder meer de sportactiviteiten, versieren van de school, bijhouden van de tuin rondom de school, vegen van het kleuterplein,  als verkeersbrigadier.


Ouderpanel


Om met de ouders in gesprek te blijven over de kwaliteit van het onderwijs op de Hoflandschool is een ouderpanel ingesteld. Deze groep ouders belegt in de loop van het schooljaar enkele bijeenkomsten met de locatieleider van de school. Hierbij kunnen zowel ouders als school agendapunten opvoeren die te maken hebben met het onderwijs op de school.