Binnen de stichting hebben we een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Onze school wordt vertegenwordigd door Marja Claessens (leerkracht groep 6).

Hieronder vindt U het jaarverslag van de GMR (volgt):