Hulp bij Pleinwacht

Tijdens het continurooster hebben we hulp nodig van ouders. Wij vragen u daarom minimaal 3 keer per jaar om bij de pleinwacht te helpen en is de opvang voor iedereen kostenloos. U kunt zelf aangeven welke dag(en) u het beste uitkomt.