Jaarplan 2021-2022

Welkom bij  het Jaarplan 2021-2022 van de Hoflandschool. De school heeft een veelzijdig programma. Een aantal onderdelen zijn lopend en worden dit schooljaar versterkt. Andere onderdelen zijn nieuw en sluiten aan bij onze ambitie om een school in ontwikkeling te blijven.

1. Boeiend Onderwijs

Leerkrachten vergroten hun kennis van Boeiend onderwijs en passen deze dagelijks toe. We ontwikkelen de komende 3 jaar een cultuuraanbod.

2. Kwaliteitszorg 

IB en directie oriënteren zich op een systeem om beter opbrengstgericht te kunnen werken. De zorgstructuur ontwikkelt zich van leerlingenzorg naar kwaliteitszorg. 

3. Opleidingsschool

De Hoflandschool is een opleidingsschool en leidt zowel pabo-als ROC-studenten op. Alle leerkrachten scholen zich dit jaar tot mentor.

4. Rekenonderwijs

De nieuwe rekenmethode is ingevoerd. De teamleden bekwamen zich in het gebruik ervan door middel van collegiale consultatie en verdiepende training.

5. Hoogbegaafdheid

Bovenschools wordt er beleid ontwikkeld voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Op de Hofland komt een aanbod voor de plusgroep bovenop het basisaanbod in de klassen.

6. Schooladministratie

Parnassys wordt gebruikt als administratiesysteem op de Hoflandschool. Alle gebruikers bekwamen zich in het gebruik van Parnassys. 

7. Samenwerking Ouders & Imago

De samenwerking met ouders is gericht op partnerschap. Ouders worden beter geïnformeerd. Ouders voelen zich meer gezien en gehoord. Ouders raden de school aan.

8. Schoolklimaat

Kinderen gaan met plezier naar de Hoflandschool. De Hoflandschool zorgt voor veiligheid op het schoolplein. We versterken ook dit schooljaar de principes van de Kanjerschool.

9. Professionele cultuur 

We werken vanuit ambitie in ons team. Leren van en met elkaar wordt een gewoonte. Medewerkers maken werk van professionalisering en voldoen aan de vereisten mbt deskundigheidsbevordering.

10. Onderwijsontwikkeling

De kinderen krijgen een passend leeraanbod. Er wordt gedifferentieerd. We implementeren dit schooljaar Logo 3000: een methodiek om de woordenschat van kinderen uit te breiden. 

11. Kwaliteitshandboek

Op de Hoflandschool zijn beleid/protocollen en afspraken terug te vinden in het kwaliteitshandboek. Dit wordt dit schooljaar geactualiseerd. 

12. Nieuwbouw

In 2023 gaan we het schooljaar starten in een nieuw schoolgebouw. Onze onderwijsvisie op boeiend onderwijs is terug te zien in het schoolgebouw. Directie neemt dit jaar deel aan bouwoverleg met medegebruikers en maakt afspraken over medegebruik.