Aanmelden broertjes en zusjes

Als uw kind al op de Hoflandschool zit, kunt u broertjes en zusjes met bovenstaand formulier direct aanmelden. Wij adviseren dit zo snel mogelijk te doen. Natuurlijk kunt u altijd eerst een afspraak met de directeur maken voor een gesprek, mocht u dat willen.

Nieuwe gezinnen maken altijd eerst een afspraak. Zij krijgen dan een aanmeldformulier overhandigd.