Ouderpanel

Op de Hoflandschool is er een ouderpanel. Het ouderpanel komt 3 keer per jaar bij elkaar om te kijken wat we nog kunnen verbeteren aan onze school.