Ouder Activiteiten Commissie (OAC)

Wat is de Ouder Activiteiten Commissie?

De Ouder Activiteiten Commissie, kortweg de OAC, is een club betrokken ouders, die zich vrijwillig en met veel enthousiasme inzetten bij de organisatie van allerlei activiteiten op school. Het gaat hierbij met name om activiteiten, die buiten de reguliere lessen om gebeuren en die maken dat naar school gaan ook een feestje is!

De OAC is structureel actief bij de volgende activiteiten:

- Schoolreisje- Schoolfotograaf- Sinterklaasfeest- Kerstfeest- Kerstkorfbal- Carnaval- Schoolvoetbal- Pasen- Koningsspelen- Avondvierdaagse- Zomerfeest

De werkwijze:

De OAC denkt mee, helpt mee en organiseert activiteiten in communicatie en samenwerking met school. De OAC vergadert een aantal keer per jaar en houdt daarnaast onderling contact op het schoolplein en via Whatsapp. De taken worden goed verdeeld, waarbij we de structurele activiteiten als basis zien en waarbij het voor elk lid behapbaar blijft.

Sonja Zeinstra, leerkracht bij de Hoflandschool, is aanwezig bij de vergaderingen en fungeert als schakel tussen de OAC en de school.

De leden:

Op dit moment bestaat de OAC uit de volgende leden:

- Marina Bos, penningmeester – moeder van Teske groep 3

- Robin van Oostveen, secretaris – moeder van Féline groep 3

- Nadège – moeder van Hugo groep 7 en Jake groep 5 

- Jannine Berkelaar – moeder van Elin groep 8 en Mats groep 5

- Miranda van Bloemendaal – moeder van Yura groep 7

- Arjan Bos – vader van Faye groep 5

- Kim Pasman-Van ’t Hart – moeder van Sem groep 6 en Lisa groep 3

- Charissa van Nieuwkerk – moeder van Evy groep 8, Noah groep 6 en Kaj groep 3

- Wanda van der Graaf - moeder van Jesse groep 6 en Eva groep 3

- Sandra de Groot - moeder van Anne-Fleur groep 5 en Eline groep 3

De ouderbijdrage 

De OAC is tevens het bestuur van ‘Oudervereniging RKBS Hofland’. Alle ouders en/of verzorgers worden automatisch lid van deze vereniging bij de aanmelding van hun kind op school. De OAC int en beheert de contributie van de oudervereniging, te weten de vrijwillige ouderbijdrage. Hoewel de bijdrage vrijwillig is en ook blijft, willen we als OAC wel benadrukken hoe belangrijk het is deze te betalen. Het is van essentieel belang om activiteiten te bekostigen, die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Dergelijke activiteiten kunnen enkel doorgang vinden bij voldoende betalingen. Mocht het voor u financieel niet mogelijk zijn de ouderbijdrage te betalen, dan biedt de Gemeente de Ronde Venen in veel gevallen een oplossing. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Martijn de Vries, directeur van RKBS Hofland.

De Algemene Leden Vergadering  

Aan het begin van het schooljaar leggen wij verantwoording af aan de ouders in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Hierin brengt de OAC verslag uit over het afgelopen schooljaar en wordt de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar vastgesteld. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. Hierna ontvangen alle ouders een factuur voor de ouderbijdrage. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen, feedback of andere agendapunten. Wees van harte welkom!

Hulp gezocht!

De OAC is bij de verschillende activiteiten afhankelijk van de vrijwillige inzet van ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. De OAC is dan ook nog op zoek naar enthousiaste, daadkrachtige en leuke ouders! Ook dit schooljaar is er veel hulp nodig. Daarnaast zoekt de OAC altijd naar ouders, die zonder vaste deelname wel willen helpen. Denk daarbij aan begeleiding bieden bij een bepaalde activiteit.

Contact:

Wilt u ook uw bijdrage leveren, meer weten over de OAC of een keertje een vergadering bijwonen? Neem dan even contact op via oac@hoflandschool.nl of schiet één van de OAC-leden aan op het schoolplein.