Ouder Activiteiten Commissie (OAC)

De Ouder Activiteiten Commissie, kortweg OAC is een groep actieve ouders die zich met veel enthousiasme inzetten bij het organiseren, meedenken en meehelpen van allerlei activiteiten op school. Dit zijn veelal activiteiten buiten de lessen die er mede voor zorgen dat de RKBS Hofland een leuke school is voor zowel leerlingen als ouders. Wij vergaderen minimaal 6x per jaar als OAC, hieraan neemt juf Anita ook deel als schakel tussen OAC en school.

Op dit moment bestaat de Ouder Activiteiten Commissie uit de volgende leden:
Miranda van Bloemendaal (Yura groep 4) – voorzitter
Nadège Joseph (Hugo groep 4, Jake groep 2B) – voorzitter
Barbara Nagel (Thijs groep 4) – notulist
Sandrine Repong (Daniel groep 6, Jeremy groep 3)
Annette van Asselen (Julia groep 5, Femke groep 4)
Ester Zijlstra (Max groep 6, Isabel groep 4, Lena groep 2A)
Melissa Verhage (Daniel groep 1b) - penningmeester 


Onderstaand de activiteiten waarbij de OAC meedenkt, meehelpt en organiseert: 
- Schoolreisje
- Schoolfotograaf
- Sinterklaasfeest
- Kerstfeest
- Kerstkorfbal
- Carnaval
- Schoolvoetbal
- Pasen
- Koningsspelen
- Avond4daagse
- Zomerfeest


Ouderbijdrage 
De OAC is tevens het bestuur van Oudervereniging RKBS Hofland. Ouders worden automatisch lid van deze vereniging bij het op school aanmelden van hun kind. De OAC int en beheert de contributie (vrijwillige ouderbijdrage). Elk jaar bepaalt de OAC de hoogte van de ouderbijdrage die nodig is voor de financiering van de verschillende activiteiten. Deze bijdrage is vrijwillig en dekt
alleen de kosten van de activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren. De ouderbijdrage is van essentieel belang om alle bovengenoemde activiteiten te kunnen blijven bekostigen.

De afgelopen jaren zijn de daadwerkelijk betalingen van de ouderbijdrage teruggelopen, dit kan diverse redenen hebben. Mocht het voor u financieel niet mogelijk zijn de ouderbijdrage te betalen dan biedt de Gemeente de Ronde Venen in veel gevallen een oplossing. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met de directeur.

ALV 
Aan het begin van het schooljaar leggen wij verantwoording af aan de ouders in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Hierin brengen wij verslag uit over het afgelopen schooljaar en wordt de ouderbijdrage voor het lopend schooljaar vastgesteld. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. Hierna ontvangen alle ouders een factuur voor de ouderbijdrage.

Ouderhulp 
De Ouder Activiteiten Commissie is bij de verschillende activiteiten afhankelijk van de vrijwillige inzet van ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. De te organiseren activiteiten vergen veel tijd en inspanning. Wij hopen dan ook dat we kunnen blijven rekenen op de helpende handen om zo al deze activiteiten tot een succes te maken voor de kinderen. Wilt u ook uw bijdrage leveren? Meld u zich dan nu aan via oac@hoflandschool.nl. Ook zonder vaste deelname aan de OAC kunt u uw bijdrage leveren door u op te geven als vrijwilliger voor het begeleiden van een bepaalde activiteit. Voor informatie kunt u zich hiervoor aanmelden via onderstaand mailadres.

Corona 
Afgelopen schooljaar hebben wij voor het eerst te maken gekregen met Corona maatregelen waardoor sommige activiteiten geen doorgang konden vinden. Ons streven voor het huidige schooljaar is dat wij de activiteiten, desnoods aangepast, door kunnen laten gaan.

Contact 
Voor al jullie vragen en/of aanmeldingen is ons e-mailadres oac@hoflandschool.nl, dé manier om ons te bereiken. Ook onze de oproepen voor ouderhulp en factuur voor de ouderbijdrage versturen wij vanaf dit adres. Tevens zullen wij gebruik gaan maken van het platform Social Schools voor onze oproepen voor hulpouders. Schroom niet om ons een berichtje te sturen, wij zien deze met belangstelling tegemoet. Ons streven is om deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.