MR

Wat doet de MR?

De MR is het overlegorgaan van ouders en leerkrachten met de directie van de Hoflandschool. In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. Zij vergaderen samen met de directeur over het beleid van de school. Meebeslissen en meedenken door ouders is op de Hoflandschool een heel gewone zaak. Terecht, want je wilt tenslotte dat je kind goed onderwijs krijgt.

MR leden:

De MR van De Hoflandschool bestaat uit 4 leden. Twee leraren en twee ouders. De MR bestaat schooljaar 2023-2024 uit:

  • Adinda van der Zon (Moeder Philou groep 4 en Olivia groep 1)

  • Patricia Koek (moeder Kathelijne groep 5 en Norbert groep 1)

  • Anne Lok (docent groep 7)

  • Anita Röling (docent groep 3)

Kansen en mogelijkheden

Onderwerpen die tijdens de MR-vergaderingen worden besproken, zijn onder andere het schoolplan, huisvesting, de begroting, het formatieplan. Ook zaken als schooltijden, onveiligheid in en rondom de school komen in de medezeggenschapsraad aan de orde. De MR heeft hierbij adviesrecht en instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. Dit houdt in dat de MR namens de ouders onderwerpen mogen inbrengen op de vergadering die betrekking hebben op de school. U kunt als ouder belangrijke zaken / beleidsmatige verbetersuggesties die betrekking hebben op de school bespreken met een MR-lid of mailen naar mr@hoflandschool.nl zodat jouw punt op de agenda terecht komt. De MR-vergaderingen staan dit schooljaar gepland op 19-09-2023, 13-11-2023, 15-01-2024, 04-03-2024, 15-04-2024 en 10-06-2024. Wilt u graag een keer aanwezig zijn op één van deze vergaderingen meldt u zich dan vooraf aan.