Samen zorg voor uw kind

Op de Hoflandschool kijken we samen met de ouders wat een kind nodig heeft om tot leren te komen, wat de sterke kanten zijn die we kunnen benutten. U wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Er is sprake van pedagogisch partnerschap.

De Hoflandschool is een leeromgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten positief en realistisch denken over zichzelf en elkaar. We denken flexibel over de mogelijkheden die we met elkaar kunnen creëren. De Hoflandschool wil een school zijn die kinderen een veilige , uitdagende leeromgeving biedt en waar kinderen een ontdekkende en sociale houding ontwikkelen.