Samen zorg voor uw kind

Op de Hoflandschool kijken we wat een kind nodig heeft om tot leren te komen, wat de sterke kanten zijn die we kunnen benutten. We hebben als uitgangspunt dat we zoveel mogelijk leerlingen binnen de eigen school verder helpen in hun ontwikkeling. Het betekent niet dat onze mogelijkheden onbegrensd zijn.

We hebben als gesprekspartner u, als ouder, nodig, ondersteuning nodig van het samenwerkingsverband en de clusterscholen. De Hoflandschool wil een betrokkenhouding van ouders, leerkrachten en leerlingen, zodat de onderlinge en wederzijdse samenwerking energie, transparantie en verdieping oplevert.

De Hoflandschool is een leeromgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten positief en realistisch denken over zichzelf en elkaar. We denken flexibel over de mogelijkheden die we met elkaar kunnen creëren. De Hoflandschool wil een school zijn die kinderen een veilige , uitdagende leeromgeving biedt en waar kinderen een ontdekkende en sociale houding ontwikkelen.