Vertrouwd

We ontwikkelen vanuit een stevig en veilig fundament

Met elkaar zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen zich op school ook echt thuis en welkom voelen.

We werken met nieuwe en innovatieve lesmethoden om het leren aantrekkelijk te houden. Maar hechten daarbij wel aan een stevige (bewezen) basis om onszelf en de kinderen te ontwikkelen. Zodat ze optimaal voorbereid aan hun middelbare school kunnen beginnen. 

In de klas en binnen het team hebben we elkaar nodig om de grote uitdagingen waar we in het onderwijs voor staan op een goede manier te volbrengen. We werken daarbij actief naar een school waar iedereen zichzelf kan én mag zijn.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en hebben daarom een protocol sociale veiligheid geschreven. Het protocol kunt u hieronder vinden.